Najłatwiejszy Sposób Na Naprawę Wyszukiwania DNS W Systemie Windows 7

Jeśli otrzymujesz dobry błąd wyszukiwania dns w systemie Windows 7, mój przewodnik powinien pomóc.

Uzyskaj najlepszą wydajność ze swojego komputera. Kliknij tutaj żeby zacząć.

Wybierz Start, Wszystkie programy, Akcesoria, Wiersz polecenia, aby otworzyć okno dowolnego pickupa wiersza polecenia. W wierszu poleceń konstrukcja to ipconfig ipconfig ipconfig (co oznacza „Konfiguracja protokołu internetowego”) to konsolowy program telewizyjny dla niektórych elementów operacyjnych godnego zaufania komputera, który wyświetla wszystkie wartości konfiguracji połączenia TCP/Internet Aktualne adresy IP podczas aktualizacji Dynamic Host Miejsca protokołu konfiguracji (DHCP) i systemu nazw domen (DNS). https://pl.wikipedia.org › Kanały RSS › Ipconfig ipconfig – Wikipedia /all | jednak i naciśnij Enter. Windows 7 wyświetla informacje o każdym połączeniu ISP, takie jak adresy IP serwerów DNS Twojego ISP.

Dotyczy: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows r2, Server 2012

Wyświetla informacje, które powinny być dostępne do diagnozowania infrastruktury systemu nazw domen (DNS). Przed użyciem tego narzędzia musisz zrozumieć zalecenia dotyczące działania DNS. Narzędzie linii poleceń nslookup jest dostępne tylko wtedy, gdy masz zainstalowany protokół TCP/IP.

Jak przeprowadzić wyszukiwanie DNS w systemie Windows?

Otwórz ten wiersz polecenia (w systemie Windows możesz użyć KLAWISZ WINDOWS + R, aby przejść do okna dialogowego Uruchom i postaci polecenia cmd)Aby znaleźć bieżące ustawienia DNS, wpisz ipconfig /displaydns i naciśnij Enter.Aby usunąć wpisy, wpisz ipconfig /flushdns i naciśnij Enter.

Jeśli chcesz sprawdzić tylko określone daty, nasza organizacja zdecydowanie sugeruje korzystanie z trybu nieinteraktywnego. Jako pierwszy parametr wpisz wzmiankę o typie lub adresie IP najczęściej związanym z Internetem, który chcesz znaleźć. Dla drugiego parametru wprowadź podstawowy lub wyższy adres IP wraz z dowolnym serwerem nazw DNS. Jeśli osoby pominą drugi argument, nslookup od początku wyświetla podstawowy serwer DNS.

Jeśli chcesz szukać czegoś więcej niż tylko danych, użyj metod interaktywnych. Wprowadź myślnik (-) jako typ pierwszego parametru i nazwę lub ewentualnie adres IP serwera DNS określającego dla parametru sec. Jeśli pominiesz oba ograniczenia, usługa użyje domyślnego serwera nazw DNS. W trybie online możesz:

 • Jak znaleźć wyszukiwanie DNS?

  Uruchom każdy wiersz polecenia systemu Windows utworzony ze wszystkich menu Start> Wiersz polecenia oprócz polecenia Uruchom> CMD.Wpisz NSLOOKUP dodatkowo naciśnij klawisz Enter.Ustaw typ rekordu DNS, który chcesz sprawdzić, a także wpisując set type=##, gdzie ## to typ rekordu, a następnie naciśnij Enter.

  Czasami przerywaj interaktywne polecenia, przytrzymując CTRL+B.

 • Przyspiesz swój komputer w kilka minut

  Czy Twój komputer stale sprawia Ci smutek? Nie wiesz, gdzie się zwrócić? Cóż, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Dzięki Restoro możesz naprawiać typowe błędy komputera, chronić się przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu... oraz optymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. To jak kupowanie zupełnie nowej maszyny bez konieczności wydawania ani grosza! Więc po co czekać? Pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • 3. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować i kliknij „Przywróć”

 • Wyjdź, wejdź, wyjdź.

 • Wyszukiwanie dns w systemie Windows 7

  Traktuj dowolne wbudowane polecenie jako tytuł komputera, dołączając znaki ucieczki () do tej sytuacji. Niepotwierdzona kontrola zachowania włączenia jest interpretowana jako konkretna nazwa komputera.

 • Składnia

  nslookup [Wyjście | Biceps dziecka | Pomoc | KM | serwer hostingowy | główna | Zestaw serwerów | | opcje wystawiennicze]

  Ustawienia

  Ustawienia Opis

  wyjście nslookup Zamknij niewątpliwie narzędzie wiersza poleceń nslookup. nslookup palec Połącz się z serwerem internetowym palca na zwykłej maszynie. Pomoc Pokaż znajdź własne podsumowanie podkomend.Ls Listy nszukaj ważnych informacji dla niektórych domen DNS. serwer nslookup Zmień nasz domyślny serwer sieciowy na określoną domenę DNS. nslookup root Zmienia bardzo domyślny serwer, aby obsługiwał twój własny serwer jako root w przestrzeni nazw domeny DNS. serwer nslookup Zazwyczaj zmieniaj ustawienia implikacji, aby obsługiwać określoną domenę DNS. nslookup zestaw Zmiana ustawień konfiguracyjnych zakłóca działanie wyszukiwania. nslookup decyduje, że zainstaluje wszystko Wyświetla bieżące ustawienia konstrukcyjne.Set klasa nslookup Zmień częstotliwość odpytywania. Podział wskazuje klasę rejestrowania informacji. nslookup d2 zestaw Włącza lub wyłącza debugowanie włączające. Wszystkie wzory każdego opakowania są ostatecznie drukowane. Debugowanie nslookup Włącza lub wyłącza tryb debugowania. nslookup modeluje domenę Zastępuje domyślną nazwę domeny DNS określoną nazwą domeny. port określony przez nslookup Zmienia przejście na domyślny port serwera nazw TCP/UDP DNS na wszystkie określone wartości. nslookup ustawia typ żądania Zmienia typ wykluczenia zasobów dla mojego żądania. nslookup definiuje rekurencję Informuje nazwę DNS w Internecie, aby myślała o innych, gdy nie ma informacji. Zainstaluj Spróbuj ponownie nslookup Określa wybór powtórzeń. Łóżko nslookup ustawia katalog główny Zmienia hasło root hostingu dla prób żądań. nslookup zestawy do nauki Dodaje nazwy witryn DNS do wyszukiwania lokalizacji domeny DNS na żądanie, aż do zwrócenia użytecznej odpowiedzi. Dzieje się tak, gdy wpisy wybierania lub wyszukiwania zawierają co najmniej jeden określony zakres, ale nie kończą się kropką. nslookup konfiguruje listę zapytań Zmienia listę wyszukiwania nazw światowych i rozszerzeń DNS. Limit czasu określony przez nslookup Zmienia początkową liczbę zaledwie kilku sekund oczekiwania na odpowiedź między aDew a. typ rekordu nslookup Zmienia typ rekordu aplikacji dla żądania. program vc nslookup Wskazuje, czy użyć wyłącznego kanału podczas wysyłania polecenia w odniesieniu do serwera. nslookup widok Sortuje i sprawdza konkretne dane wyjściowe poprzednich podkomend plus poleceń Mark vii.

 • Jeśli computerTofind jest zupełnie nowym nadrzędnym adresem IP, a odwołanie stało się typem biologicznym autora For-A lub PTR, zwracana jest nazwa mobilnego urządzenia komputerowego.

 • Jeśli pseudonim computerTofind jest zaufany i nie wymaga punktu wyszukiwania, do rzeczywistej nazwy zostanie dodana domyślna nazwa domeny DNS. To zachowanie zależy od stanu następujących podkomend Set: domain, srchlist i/lub defname, search.

 • Co to jest polecenie badania DNS?

  nslookup (od Ident Server Lookup) jest praktycznie dowolnym narzędziem wiersza poleceń Białego Domu, które odnosi się do odpytywania systemu nazw domen (DNS), który uzyska mapowanie między nazwą domeny a adresem IP lub być może nawet innymi rekordami DNS.

  Jeśli wprowadzisz pojedynczy myślnik zamiast (-), w tym computerTofind, cały monit przejdzie w zabawny tryb nslookup.

 • Wyszukiwanie dns w systemie Windows 7

  Jeśli główne zapytanie wyszukiwania nie powiedzie się, narzędzie kolejności poleceń wyświetli odpowiedź o błędzie, w tym:

  Komunikat o błędzie Opis

  Czas oczekiwania Serwer naprawdę nie odpowiedział na żądanie później przez wystarczająco długi okres czasu i kilka ponownych prób. Czy możesz ustawić limit czasu na wybrane polecenie nslookup set timeout. Możesz raz po raz ustawić liczbę ponownych prób w poleceniu nslookup set retry. Nazwa odpowiedzi serwera Brak serwera nazw DNS działającego w całości na bieżni na serwerze. Brak wpisu Serwer nazw DNS nie rozumie bieżącego typu zapytania potrzebnego komputerowi, chociaż pojęcie komputera jest poprawne. Typ zapytania można określić za pomocą słowa polecenia set nslookup querytype. Domena nie istnieje Nazwa maszyny lub domeny dostawcy DNC już nie istnieje. Połączenie odrzucone lub sieć niedostępna Nie można pomóc w połączeniu z serwerem nazw DNS lub może to być serwer finger. Ten błąd często może wystąpić podczas używania ls i szybkich zapytań. Błąd serwera Serwer nazw DNS, który wykrył wewnętrzną niespójność w swoim repozytorium i nie był w stanie zwrócić dobrej odpowiedzi logicznej. Odmowa Serwer nazw DNS, który może odrzucić żądanie. Błąd formatu Serwer DNS step forward ustalił, że początek zapytania jest nieprawidłowy w żadnym formularzu danych. Może to oznaczać błąd nslookup.

  .

  Jak włączyć nslookup w ostatnim Windows 7?

  Kliknij przycisk Start > w polu Wyszukaj programy komputerowe i zrozumienie danej osoby wpisz cmd > naciśnij klawisz ENTER.W wierszu polecenia często wpisz „nslookup domain.com” bez cudzysłowów > naciśnij Enter.Dane wyjściowe wskazują, który serwer DNS jest również używany, a zatem w szczególności koniec wyszukiwania rekordu bezwzględnego.

  Uzyskaj najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows już dziś. Gwarancja 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 • Related Posts