Bästa Sättet – återställ Webbtjänstklientservlet

Få ut den bästa prestandan ur din dator. Tryck här för att starta.

I det här blogginlägget kommer de att visa några möjliga orsaker som i sin tur webbtjänsteservlets kan generera och sedan kommer troligen då att föreslå möjliga korrigeringar som du definitivt kommer att försöka lösa detta problem.En förbättrad webbtjänst är en riktning för produktsystem att interagera med hjälp av varje tillagd HTTP-produkt via XML och/eller JSON utan mänsklig inblandning. En servlet är en Java-specifik metod för den programmatiskt publicerande programvaran som svarar med avseende på HTTP-instruktioner.

Nu när en stor del av er har distribuerat en världstjänst, måste ni vara “vettiga” i att använda metoden add bland webbtjänsten på medlemmen. Här skapar du tre klienter: en i javaklass i en traditionell Java SE-applikation, en servlet, en JSP-sida i en domänapplikation.

Obs. Ett mer avancerat, kundinriktat miniseminarium är att utveckla en JAX-WS www-klienttjänst.

Kund 1: Java-klass i en Java SE-applikation

I detta tillvägagångssätt kommer du att skapa en annan Java-applikation för krav. Guiden som en stor del av er använder för existensverktyget skapar också en Java-känsla. Du använder sedan IDE-programmen för att skapa en ny webbtjänstleverantör, och klienten använder den fräscha, nya webbtjänsten som du skapade i början av den här handledningen.

Projektfönsterrutan visar en ny tjänstwebbprogramvarupaketklient och med en värd avsedd av någon för metoden add:

Obs. Alternativt, istället för att dra “Du Lägg till“-nod, kan du högerklicka på Anteckningar och välja “Klistra in kod senare” > “Anropa Web Service Operation”.

 1. Välj Arkiv > Ny Ctrl-Shift-N (Projekt Linux och Windows Œ˜-Shift-N på MacOS). Java välj Application från kategorin Java. Döp den till CalculatorWS_Client_Application. Lämna en ny kryssruta Skapa huvudklass och ta hänsyn till standardinställningarna för alla andra. Klicka på Klar.

 2. Högerklicka på hela noden och därför calculatorws_client_application Välj Nytt For > Web Service Client. Den nya For Assistant Web Service-klienten öppnas.

 3. Välj WSDL-projektkällan som. Klicka på Bläddra. Få tillgång till planerna för webbtjänsten CalculatorWS i CalculatorWSapplication-projektet. När användare har valt en tjänst, tryck på OK-knappen. Start=”4″>

 4. Kör

 • Lämna de flesta andra konfigurationer på sina standardinställningar, klicka på Slutför.

 • Dubbelklicka på den specifika huvudklassen för att öppna den i kodredigeraren. Dra valfri add-nod under metoden main().

 • public noise main(String[] void args) // TODO datorapplikationslogik härprivat primtal för int add (int i, int j)  org.me.calculator.CalculatorWS_Service service = rå org.me.calculator.CalculatorWS_Service();  org.me.calculator.CalculatorWS hold = tjänst. getcalculatorsport(); första return.add(i, j);

 • I brödtexten av en persons main()-metod, ersätt TODO-kommentaren som har kod som initierar filosofin med avseende på i såväl som j , ganska add () visar det sista det.

 • public static electricity prevention main(String[] args) int i är lika med 3;int j betyder resultat 4;int Add(i, lika med j);System.out.println("resultat" motsvarar resultat) ;
 • web service end user servlet

  Med main(), omge våra metodrabatter med ett try/catch-block som gör ett undantag.

 • public static void args) main(String[] ta en titt på int i = 3;int n = Resultat Add(i, 4;int vilket betyder att j);System.out.= println(" resultat" + resultat); Hitching husbil med (exempel undantag) System.out.println("Undantag: rrn . + ExampleStart="9">

 • web service member servlet

  Klick);

  Kompilera

  :  Väl:  Resultat = 7   BYGGA FRAMGÅNG (total tid: en sekund)

  Kund 2: Servlet i webbapplikation

  Vad är den här webbtjänstklienten?

  En tjänsteklient är bara en applikation som är kapabel bakom att skicka och ta emot SOAP-röstkommunikation. En sådan applikation serialiserar eller deserialiserar SOAP-meddelanden till ett legitimt språkliknande system som tillåter programmatisk bearbetning.

  I den här typen av avsnitt kommer du att skapa den senaste riktiga webbapplikationen och sedan kommer någon att manifestera Servlet A. Du borde då. /p>

  Noden Web Service References som visas i projektfönstret visar din olika konfigurationsklientstruktur, inklusive en add-operation som du skapade tidigare fram till denna handledning.

  Obs. Istället för att vanligtvis dra noden Lägg till kan du högerklicka i deras redigerare och välja Infoga kod > Invoke Web Service Operation.starts,

  Servern för var och en av våra applikationer skapas och distribueras, webbläsaren öppnas potentiellt och visar resultatet i beräkningen, som visas nedan:

  1. Välj Arkiv > Nytt projekt (Ctrl-Shift-N på Linux och därför på Windows, Œ˜-Shift-N mot MacOS). Välj Web Application i hur Java Web-gruppen. Namnge uppgiften calculatorwsservletclient. “Nästa”, klicka sedan med fingret på “Slutför”.

  2. Hur skapar webbtjänster dina egna kunder?

   Koda implementeringsklassen.Sammanställ make-klassenanvänd wsgen-generering för artefakterna som används för att tillhandahålla tjänsten.Slå in datakällan i en in WAR-fil.Expandera var och en av våra WAR-filer.Koda klientklassen.

   Högerklicka på noden calculatorwsservletclient, välj > Ny webbtjänstklient.

 • Välj Project som WSDL-resurs och Bläddra, klicka för att aktivera dialogrutan Webbläsartjänster.

 • Beslut vanligtvis om webbtjänsten CalculatorWS i ett From Calculator-applikationsprojekt. Klicka på en OK-knapp för att öppna dialogrutan Webbläsartjänster.

 • Se till att namnet i guiden för utestående webbtjänstklienter är tomt, i allmänhet, och lämna de avancerade tillgängliga standardalternativen. Klicka på Klar.

 • Högerklicka på noden CalculatorWSServletClient, bestäm dig och välj > Skapa servlet. Namnge ClientServlet-servleten och lägg dem i ett snyggt paket som hänvisas till org.me.calculator.client. Klicka på Klar.

 • För att göra en servlet till din applikations ingångspunkt, högerklicka på just den här CalculatorWSServletClient-projektnoden och de obligatoriska egenskaperna. Öppna runtime-typelementen och /ClientServlet i användarpanelens relativa URL. Klicka på OK.

 • Om det har blivit felikoner associerade med ClientServlet.java högerklickar du på alla Enterprise-noder och väljer And clean build.Start=”9″>

 • Få fart på din dator på några minuter

  Gör din dator dig konstant sorg? Vet du inte vart du ska vända dig? Nåväl, har vi lösningen för dig! Med Restoro kan du reparera vanliga datorfel, skydda dig mot filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel...och optimera din dator för maximal prestanda. Det är som att få en helt ny maskin utan att behöva spendera en enda krona! Så varför vänta? Ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och följ instruktionerna på skärmen
 • 3. Välj de filer eller mappar du vill skanna och klicka på "Återställ"

 • I en metod

  processRequest() bifoga några tomma rader efter den här typen av ädelsten Ny rad:

   out.println("

  Servlet By Clientservlet Request " +.+ Getcontextpath ()"

  ");

 • I källkoden, vanligtvis dra såväl som , släpp

  Hur får jag en webbtjänstklient från WSDL?

  Generera klientkoden som visas nedan: I Project Explorer, högerklicka ofta på WSDL-filen för det faktiska patientprojektet, och i så fall välj WebLogic Web Services > Generate Web Service Client från rullgardinsmenyn, av anledningen det som visas i figur 1-1. 1. Detta öppnas igen. För närvarande är dialogrutan för ägarens webbtjänst i form av visad.

  Skaffa det bästa Windows-reparationsverktyget idag. 100 % garanterad nöjdhet eller pengarna tillbaka.

 • Related Posts